Aktualizacja polityki prywatności:
9 maja 2019 r.: dodano „Gdzie przechowujemy dane osobowe zgromadzone na podstawie wyrażonej zgody?”.

Polityka prywatności w zakresie Gier Capcom

Informacje o Firmie
Usługodawcą jest Firma Capcom Co., Ltd, z siedzibą pod adresem 3-1-3 Uchihirano-machi, Chuo-ku, Osaka 540-0037, w Japonii („Capcom”, „Firma”). Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Firma wykorzystuje informacje osobiste osób prywatnych („użytkowników”), którzy korzystają z gier na konsole i gier komputerowych, wyprodukowanych i/lub opublikowanych przez firmę Capcom.

Firma zatrudnia Inspektora ds. Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanej na adres dpo@capcom.com lub za pośrednictwem poczty, korzystając z powyższego adresu. Aby skontaktować się z Inspektorem ds. Ochrony danych Firmy za pośrednictwem poczty, należy zaadresować list do „Kontaktu ds. informacji osobistych”.
Informacje o polityce prywatności
Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje osobiste gromadzi Firma, w jaki sposób z nich korzysta i komu je udostępnia. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie dla wszystkich użytkowników gier na konsoli i gier komputerowych Firmy.
Jakich informacji dotyczy niniejsza polityka prywatności?
Polityka ta podzielona jest na następujące części:
 • • Co to są informacje osobiste?
 • • Jakiego rodzaju informacje o Użytkowniku są gromadzone?
 • • W jaki sposób Firma korzysta z informacji osobistych Użytkownika i je udostępnia?
 • • Na jakiej prawnej podstawie Firma gromadzi informacje osobiste Użytkownika?
 • • Dzieci poniżej 16 roku życia
 • • Jak długo przechowywane są informacje osobiste Użytkownika?
 • • Informacje osobiste Użytkownika mogą zostać przesłane poza obszar EOG
 • • Jakie są prawa Użytkownika do prywatności?
 • • Jakie rodzaje środków bezpieczeństwa Firma stosuje, aby chronić informacje osobiste Użytkownika?
 • • Jak możesz zadawać pytania lub wysyłać nam komentarze w zakresie tej polityki prywatności?
 • • W jaki sposób Użytkownik zostanie poinformowany, jeśli w tej polityce prywatności zostaną wprowadzone zmiany?
Prawo Użytkownika do sprzeciwu: Różne prawa Użytkownika w zakresie korzystania Firmy z informacji osobistych Użytkownika są przedstawione w poniższej sekcji „Jakie są prawa Użytkownika do prywatności?”. Dwa podstawowe prawa, których warto być świadomym, to:
 • • Użytkownik może poprosić Firmę o zaprzestanie korzystania z informacji osobistych Użytkownika do celów marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego prawa Firma zaprzestanie używać informacji osobistych Użytkownika w tym celu; oraz
 • • Użytkownik może przedstawić Firmie do rozważenia wszelkie swoje uzasadnione sprzeciwy w zakresie korzystania Firmy z jego informacji osobistych, w przypadku jeśli Firma korzysta z takich informacji osobistych w słusznym interesie Firmy lub interesie innej osoby.
Więcej informacji w tym zakresie można znaleźć w poniższej sekcji „Jakie są prawa Użytkownika do prywatności?”

Wymagane czynności i przedstawianie nam potwierdzenia: Należy się uważnie zapoznać z poniższą polityką prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób Firma obsługuje informacje osobiste Użytkownika. Współpracując z Firmą na sposoby wytyczone w niniejszej polityce prywatności, w tym grając w gry komputerowe i gry na konsoli Firmy, Użytkownik potwierdza przeczytanie całej niniejszej polityki prywatności, która w takim dotyczy Użytkownika.
Co to są informacje osobiste?
W niniejszej polityce prywatności „informacje osobiste” oznaczają wszelkie informacje, które w sposób bezpośredni lub pośredni pozwalają na identyfikację osoby prywatnej. Na przykład, imię i nazwisko, nazwa użytkownika lub adres IP.
Jakiego rodzaju informacje o Użytkowniku są gromadzone?
Granie w gry komputerowe i gry na konsoli
Gdy Użytkownik korzysta z gier komputerowych i gier na konsoli Firmy możemy gromadzić następujące rodzaje informacji osobistych Użytkownika:
 • • Informacje o lokalizacji Użytkownika.
 • • Informacje takie jak identyfikator używanej platformy, wyświetlana nazwa lub inne informacje identyfikujące użytkownika.
 • • Informacje techniczne o komputerze, urządzeniu lub oprogramowaniu, używane w celu grania w gry Firmy, na przykład: Firma gromadzi informacje osobiste o adresie IP, systemie operacyjnym oraz przeglądarce Użytkownika.
 • • Dane telemetryczne i statystyczne dotyczącego zachowań Użytkownika podczas gry w gry Firmy. Firma gromadzi, na przykład, informacje osobiste dotyczące postępów Użytkownika w grach, czasu spędzanego na graniu, postaci wybieranych przez Użytkownika, sposobu interakcji z innymi graczami oraz czasu dobierania w trybie wielu graczy.
 • • Pliki dziennika i raporty o awariach oraz inne podobne informacje.
 • • Pliki dziennika, w których zapisane są informacje o zdarzeniach technicznych, które mają miejsce podczas gry Użytkownika.
 • • Informacje, których Firma potrzebuje w celu aktywowania określonych funkcji, np. zapisywania postępu, tworzenia rankingu w grach, łączenia z innymi użytkownikami podczas grania w trybie wielu graczy oraz informacje o innych użytkownikach, z którymi połączono Użytkownika.
 • • Informacje związane z aktywnością Użytkownika w grach Firmy, np. kwotą wirtualnej waluty i odblokowanymi funkcjami.
Zarządzanie prawami cyfrowymi
W zakresie swoich gier komputerowych Firma gromadzi określone informacje osobiste, których używa w celach zarządzania prawami cyfrowymi, w tym w celu identyfikacji osób prywatnych i uniemożliwienia korzystania z gier Firmy bezprawnie.

Silniki gier
Niektóre silniki gier używane w grach Firmy gromadzą informacje osobiste Użytkownika, które następnie wykorzystują dla swoich celów. Na przykład: silnik Unreal Engine gromadzi informacje osobiste o ukończonych zdarzeniach lub czynnościach podjętych w trakcie gry. Firma pozyskuje także takie informacje osobiste z silników gier, jak raporty zbiorcze dotyczące aktywności w grze. Aby uzyskać więcej informacji w zakresie takich silników gier oraz sposobu, w jaki gromadzą i wykorzystują one informacje osobiste Użytkownika, należy odwiedzić ich witryny i zapoznać się z ich zasadami prywatności.

Sklepy z grami i cyfrowe platformy dystrybucji
Informacje osobiste Użytkownika Firma może pozyskiwać ze sklepów online i cyfrowych platform dystrybucji. Takie strony trzecie zbierają i korzystają z informacji osobistych Użytkownika na różne sposoby. Wykorzystują one także informacje osobiste Użytkownika dla swoich własnych celów, które są opisane w ich zasadach prywatności. W przypadku korzystania z usług sklepów z grami stron trzecich lub cyfrowych platform dystrybucji stron trzecich należy się dokładnie zapoznać z ich zasadami prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób informacje osobiste Użytkownika zostaną wykorzystane.

Obsługa pytań lub skarg
Jeśli Użytkownik skontaktuje się z Firmą w celu uzyskania odpowiedzi na pytania lub złożenia skargi, Firma zbierze informacje osobiste Użytkownika w celu obsługi zadanych pytań lub złożonych skarg, w tym informacje dotyczące natury problemu oraz dane kontaktowe Użytkownika.

Zakupy w ramach gry
Jeśli Użytkownik dokona zakupu w trakcie gry, Firma zbierze informacje osobiste Użytkownika, także te dotyczące płatności i zakupu. Na przykład, jeśli Użytkownik zakupi kostiumy, skóry, kolory i inne funkcje premium lub blokowane.
W jaki sposób Firma korzysta z informacji osobistych Użytkownika i je udostępnia?
Informacje osobiste są gromadzone w następujących celach:
 • • Aby umożliwić użytkownikowi korzystanie ze wszystkich funkcji w trakcie grania. Na przykład: aby umożliwić połączenie z innymi użytkownikami w trakcie gry w trybie wielu graczy, zapisać postępy Użytkownika, zapisać i udostępnić ranking Użytkownika, umożliwić zakup zawartości premium i zawartości blokowanej w trakcie gry, zapewnić możliwość ponownej rozgrywki, zakwalifikować do e-zawodów sportowych oraz wybrać serwery, na których Użytkownik chce grać.
 • • Aby móc rozwijać i ulepszać gry Firmy. Na przykład: Firma korzysta z informacji osobistych graczy, aby dowiedzieć się, jak można skrócić czas dobierania, jak naprawić błędy oraz wydać aktualizacje.
 • • Aby naprawić błędy i wydać aktualizacje. Na przykład: Firma korzysta z raportów o awariach, aby zrozumieć, jakie zdarzenia doprowadziły do awarii i aby móc zapobiec jej wystąpieniu w przyszłości.
 • • Aby lepiej rozumieć potrzeby użytkowników produktów Firmy. Na przykład: Firma korzysta z informacji technicznych w celu uzyskania lepszego zrozumienia, z jakich platform i urządzeń korzystają użytkownicy.
 • • Aby dowiedzieć się, które funkcje w grach rozwinąć.
 • • Aby przekazywać Użytkownikowi ważne informacje. Na przykład, Firma może skontaktować się z Użytkownikiem w związku z aktualizacjami, ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i zapewnić wsparcie i informacje administracyjne.
 • • Aby chronić i korzystać z praw Firmy i praw innych. Na przykład: Firma korzysta z informacji osobistych Użytkownika w celu zarządzania prawami cyfrowymi Użytkownika, aby uniemożliwić bezprawne korzystanie z gier Firmy.
 • • Aby wykrywać oszustwa i im zapobiegać.
 • • W celach przeprowadzania analizy, w tym lepszego zrozumienia tego, kto korzysta z Gier Firmy, które funkcje lubią Użytkownicy oraz które funkcje można ulepszyć, a także w jaki sposób Firma może usprawnić gry w przyszłości.
 • • W celu zapewnienia wsparcia i w odpowiedzi na wiadomości e-mail, posty, pytania, komentarze prośby i skargi.
 • • W celu przetwarzania wszelkich zakupów w ramach gry.
 • • W celu realizacji dowolnego z Warunków użytkowania, który może mieć zastosowanie, lub innych zasad bądź uzgodnień Firmy.
 • • Na potrzeby dochodzeń i ochrony osób prywatnych przed oszustwami, nadużyciami i niewłaściwym zachowaniem.
 • • W innych celach wyjaśnionych Użytkownikowi w momencie gromadzenia informacji osobistych Użytkownika.
Firma udostępnia informacje osobiste Użytkownika następującym stronom trzecim:
Komu udostępniane są informacje osobiste Użytkownika? W jakim celu są one udostępniane?
Dostawcom usług stron trzecich i partnerom Firma udostępnia informacje osobiste Użytkownika określonym stronom trzecim, aby mogły one wykonywać usługi w imieniu Firmy. Firma, na przykład, udostępnia informacje osobiste Użytkownika Amazon Web Services, która przetwarza określone informacje osobiste w imieniu Firmy. Firma także udostępnia informacje osobiste Użytkownika partnerom, z którymi współpracuje w zakresie określonych gier lub projektów związanych z celami wytyczonymi w niniejszej polityce prywatności.
Stronom trzecim wymagającym informacji ze względów prawnych Firma udostępnia informacje osobiste Użytkownika innym, jeśli jest to wymagane przez prawo, lub jeśli Firma uważa, że jest to konieczne w celu przestrzegania prawa. Firma może także udostępniać informacje osobiste Użytkownika, jeśli zachodzi potrzeba ochrony praw Firmy lub praw innych osób.
Zewnętrznym osobom prowadzącym postępowanie, władzom lub organom egzekwowania prawa Firma udostępnia informacje osobiste Użytkownika w celu kontroli i ochrony swoich Użytkowników przed oszustwami, nadużyciami, zachowaniem niewłaściwym lub niezgodnym z prawem.
Potencjalnym kupcom lub inwestorom Firma może musieć udostępnić informacje osobiste Użytkownika potencjalnemu kupcowi lub inwestorowi w przypadku sprzedaży Firmy.
Grupie kapitałowej Firma udostępnia informacje osobiste Użytkownika członkom naszej grupy kapitałowej w przypadku wystąpienia potrzeby operacji biznesowej.
Na jakiej prawnej podstawie gromadzone są informacje osobiste Użytkownika?
Firma będzie przetwarzać informacje osobiste Użytkownika tylko w momencie spełnienia jednego z poniższych warunków:
 • • Firma wymaga użycia informacji osobistych Użytkownika w celu realizacji swoich zobowiązań wynikających z umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Firmą (na przykład: w momencie zakupu przez Użytkownika jednej z gier Firmy i korzystania z gier Firmy).
 • • Korzystanie z informacji osobistych Użytkownika leży w uzasadnionym interesie Firmy. Na przykład: w uzasadnionym interesie Firmy jest korzystanie z informacji osobistych Użytkownika w związku z grami Firmy, w celu ulepszania gier, zapewnienia bezpieczeństwa gier, poinformowania Użytkownika o zmianach wprowadzonych w Grach Firmy, poinformowania Użytkownika o nowych usługach lub produktach oferowanych przez Firmę, w celach biznesowych (na przykład: rozwijania działalności Firmy lub w przypadku rozważania sprzedaży Firmy), poinformowania Użytkownika o ofertach lub promocjach Firmy, czy też ze względów operacyjnych.
 • • Firma musi przetwarzać informacje osobiste Użytkownika w celu zachowania zgodności z prawem.
 • • Czasami Firma może poprosić Użytkownika o wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez nią określonych rodzajów informacji osobistych (na przykład: prosząc Użytkownika o zaznaczenie pola online). W takich przypadkach zgoda Użytkownika będzie stanowiła dla Firmy podstawę prawną do przetwarzania informacji osobistych Użytkownika. Wyrażoną zgodę Użytkownik może anulować w dowolnym czasie. Zgodę można anulować, korzystając z zapewnionej przez Firmę opcji, lub kontaktując się z Firmą przy użyciu poniższych danych kontaktowych. Na przykład: Firma może poprosić Użytkownika o wyrażenie zgody na przekazywanie informacji osobistych Użytkownika stronom trzecim, które mogą wysyłać Użytkownikowi informacje o produktach, usługach lub ofertach, którymi Użytkownik może się interesować.
Dzieci poniżej 16 roku życia
Jeśli Użytkownik nie ma skończonych 16 lat, musi przeprowadzić rozmowę z rodzicem lub prawnym opiekunem, aby mieć pewność, że zarówno Użytkownik, jak i opiekun prawny rozumieją niniejszą politykę prywatności i sposób, w jaki informacje osobiste Użytkownika będą wykorzystywane przez Firmę.

Firma nie będzie przetwarzać żadnych informacji osobistych dzieci poniżej 16 roku życia w oparciu wyłącznie o ich zgodę. Jeśli Firma odkryje, że zgodę na przetwarzanie informacji osobistych Użytkownika wyraziło dziecko poniżej 16 roku życia bez zgody opiekuna prawnego, Firma może usunąć informacje osobiste takiej osoby. Jeśli rodzic lub opiekun prawny odkryją, że ich dziecko poniżej 16 roku życia wyraziło zgodę na przetwarzanie swoich informacji osobistych, mogą powiadomić Firmę za pośrednictwem wiadomości e-mail, korzystając z poniższych danych kontaktowych, i zażądać rozpoczęcia procesu usuwania informacji osobistych dziecka.
Jak długo przechowywane są informacje osobiste Użytkownika?
Rodzaj danych Jak długo dane są zazwyczaj przechowywane?
Informacje osobiste gromadzone przez Firmę, umożliwiając Użytkownikowi korzystanie z funkcji gier Firmy (na przykład: w celu zapisania swojego postępu w grze lub w przypadku gromadzenia danych przez Firmę w celu połączenia Użytkownika z innymi graczami w trybie wielu graczy). Dopóki występuje prawdopodobieństwo, że Użytkownik będzie nadal korzystał z gry.
Dane telemetryczne, dane zapobiegające oszustwom, pliki dziennika, raporty o awariach, identyfikator platformy, wyświetlana nazwa, dane lokalizacji, dane uzyskiwane przez Firmę z silników gier, oraz inne informacje techniczne dotyczące korzystania przez Użytkownika z gier. W trakcie korzystania przez Użytkownika z danej gry, i w określonym czasie po zakończeniu grania, dopóki dane są dla nas użyteczne (na przykład: w celu projektowania nowych gier).
Dane w zakresie zarządzania prawami cyfrowymi. Tak długo, jak dana gra jest objęta prawem autorskim.
Informacje uzyskiwane przez Firmę z silników gier. Nie dłużej niż to konieczne dla celów, dla których informacje osobiste Użytkownika są przetwarzane.
Informacje uzyskiwane przez Firmę ze sklepów z grami i z cyfrowych platform dystrybucji. Nie dłużej niż to konieczne dla celów, dla których informacje osobiste Użytkownika są przetwarzane.
Pytania lub skargi, czy też inna podobna korespondencja. Do czasu rozwiązania problemu, a także, potencjalnie, przez określony czas później, jeśli jest taka potrzeba, aby pomóc chronić prawa Firmy.
Informacje o zakupach w ramach gry. W trakcie korzystania przez Użytkownika z danej gry, i w określonym czasie po zakończeniu grania, dopóki dane są dla nas użyteczne (na przykład: jako materiał referencyjny w celu projektowania nowych gier).
Do momentu, kiedy Firma nie będzie już potrzebowała takich informacji osobistych: zostaną one wtedy usunięte. Może się jednak zdarzyć, że Firma będzie nadal w posiadaniu danych w formie anonimowej, co nie pozwoli na identyfikację osób prywatnych (na przykład: Firma może zachować dane zbiorcze dotyczące wielu użytkowników, a uniemożliwiające identyfikację poszczególnych osób prywatnych).
Informacje osobiste Użytkownika mogą zostać przesłane poza obszar EOG
Zawsze podczas wysyłania informacji osobistych Użytkownika poza obszar EOG i teren Wielkiej Brytanii, Firma zachowuje zgodność z odpowiednią ustawą w zakresie ochrony danych. Niektóre z mechanizmów w przypadku międzynarodowych przesyłów, które Firma może wybrać, to:
 • • Przesył danych osobowych Użytkownika odbywa się do kraju, który oficjalnie został uznany przez Komisję Europejską za kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 • • Firma może korzystać z określonych umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają danym osobowym ten sam poziom ochrony, jak w Europie (zwane dalej „Wzorcowe klauzule UE”).
 • • W przypadku, jeśli Firma korzysta z usług dostawców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych („USA”), Firma może przesyłać im dane, jeśli wchodzą są objęte Tarczą Prywatności (Privacy Shield), według której mają obowiązek do zapewniania podobnej ochrony danych osobowych udostępnianych pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi. Jeśli dany dostawca nie posiada certyfikatu Tarczy Prywatności (Privacy Shield) UE-US, Firma może korzystać z wzorcowych klauzuli UE.
Przesyły sporadyczne i niezbędne

Firma może od czasu do czasu przesyłać informacje osobiste Użytkownika poza obszar EOG oraz teren Wielkiej Brytanii, jeśli zachodzi taka potrzeba w celu ustanowienia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych lub jeśli taki przesył jest niezbędny na potrzeby realizacji umowy zawartej pomiędzy Firmą a Użytkownikiem lub realizacji umowy zawartej pomiędzy Firmą a stroną trzecią, jeśli umowa ta jest w interesie Użytkownika.
Gdzie przechowujemy dane osobowe zgromadzone na podstawie wyrażonej zgody?
Kiedy gromadzimy i przechowujemy dane osobowe gracza na podstawie jego zgody, niezależnie od jego kraju zamieszkania, przechowujemy dane w następujących miejscach;
 • • Serwer w Japonii zarządzany przez Capcom.
 • • Serwer w USA zarządzany przez dostawcę usług w chmurze na zlecenie Capcom.
Bez uszczerbku dla powyższego, jeśli w danej grze znajduje się oddzielny zapis dotyczący kraju i/lub regionu przechowywania danych, taki zapis zastępuje powyższe zapisy.
Jakie są prawa Użytkownika do prywatności?
Użytkownik posiada następujące prawa w zakresie swoich informacji osobistych:
 • • Prawo dostępu. Użytkownik posiada prawo dostępu do dowolnych swoich informacji osobistych, będących w posiadaniu Firmy. Użytkownik może poprosić Firmę o kopię swoich informacji osobistych, potwierdzenie ich wykorzystywania przez Firmę, szczegółowe informacje dotyczące sposobu i przyczyny ich wykorzystywania, oraz szczegółowe informacje w zakresie zabezpieczeń stosowanych w przypadku przesyłania informacji Użytkownika poza obszar EOG i terytorium Wielkiej Brytanii.
 • • Prawo do aktualizacji swoich informacji. Użytkownik posiada prawo do żądania aktualizacji dowolnych swoich informacji osobistych, które straciły swoją ważność lub są nieprawidłowe.
 • • Prawo do usunięcia swoich informacji. Użytkownik posiada prawo do poproszenia Firmy o usunięcie dowolnych swoich informacji osobistych, będących w posiadaniu Firmy, w razie wystąpienia określonych, szczególnych okoliczności. Użytkownik, kontaktując się z Firmą, może poprosić o dodatkowe informacje w zakresie takich szczególnych okoliczności, jednak może to nie dotyczyć okoliczności, w zatrzymanie danych przez Firmę jest konieczne w związku z celami, dla których zostały one zebrane (na przykład: w niektórych scenariuszach w trybie wielu graczy). Firma przekaże prośbę Użytkownika odbiorcom informacji osobistych Użytkownika, chyba że będzie to niemożliwe lub będzie to wymagało nieproporcjonalnego nakładu pracy. Użytkownik może zapytać Firmę, kim są odbiorcy, kontaktując się z Firmą.
 • • Prawo do ograniczenia korzystania z informacji Użytkownika. Użytkownik posiada prawo do poproszenia Firmy o ograniczenie sposobu przetwarzania przez Firmę informacji osobistych Użytkowników, będących w posiadaniu Firmy, w razie wystąpienia określonych, szczególnych okoliczności. Użytkownik może prosić o bardziej szczegółowe informacje w zakresie takich szczególnych okoliczności, kontaktując się z Firmą. Firma przekaże prośbę Użytkownika odbiorcom informacji osobistych Użytkownika, chyba że będzie to niemożliwe lub będzie to wymagało nieproporcjonalnego nakładu pracy. Użytkownik może zapytać Firmę, kim są odbiorcy, kontaktując się z Firmą.
 • • Prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo do poproszenia Firmy o zapewnienie informacji osobistych Użytkownika zewnętrznemu dostawcy usług. Prawo to ma zastosowanie tylko wtedy, gdy Firma korzysta z informacji osobistych Użytkownika na podstawie zgody Użytkownika lub na podstawie Umowy, oraz w przypadku gdy Firma korzysta z informacji Użytkownika za pośrednictwem zautomatyzowanych środków.
 • • Prawo do wnoszenia sprzeciwu. Użytkownik ma prawo przedstawić Firmie do rozważenia wszelkie swoje uzasadnione sprzeciwy w zakresie korzystania Firmy z jego informacji osobistych, w przypadku jeśli Firma korzysta z takich informacji osobistych w słusznym interesie Firmy lub interesie innej osoby.
W razie konieczności uzyskania pomocy lub skorzystania z dowolnego z powyższych praw czy też w razie pytań dotyczących tych praw należy skontaktować się z Firmą, korzystając z poniższych danych. Firma rozważy wszystkie otrzymane prośby i możliwie jak najszybciej zapewni odpowiedź. Należy pamiętać, że w określonych sytuacjach informacje osobiste mogą nie być objęte prawem do takich próśb, ze względu na przykład na konieczność nieprzerwanego przetwarzania informacji osobistych Użytkownika w uzasadnionym interesie Firmy lub w celu zachowania zgodności z określonym prawnym zobowiązaniem. Należy pamiętać, że Firma może poprosić Użytkownika o zapewnienie informacji koniecznych do potwierdzenia tożsamości.
Jakie rodzaje środków bezpieczeństwa Firma, aby chronić informacje osobiste Użytkownika?
Bezpieczeństwo i poufność informacji Użytkownika jest dla Firmy niezwykle istotne. Firma podejmuje techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić informacje osobiste Użytkownika przed nieupoważnionym dostępem i nieprawidłowym wykorzystaniem. Firma także, od czasu do czasu, dokonuje weryfikacji procedur bezpieczeństwa, aby rozważyć zastosowanie odpowiedniej, nowej technologii i zaktualizowanych metod. Jednak mimo dokładanych starań Firmy, żadne środki bezpieczeństwa nie są gwarancją idealnego zabezpieczenia. Aby uniemożliwiać nieupoważniony fizyczny lub elektroniczny dostęp do informacji osobistych Użytkownika, Firma stosuje m.in. następujące środki bezpieczeństwa:
 • • Dane Użytkownika są przechowywane za zaporą sieciową w celu ochrony przed nieupoważnionym dostępem lub przed utratą, nieprawidłowym wykorzystaniem lub modyfikacją.
 • • Dane przechowywane są w bezpiecznym środowisku fizycznym (na przykład: za zamykanymi na zamek drzwiami).
 • • Dane przechowywane są w bazie danych, do której dostęp mają tylko upoważnieni pracownicy i tylko w razie konieczności.
 • • Przed uzyskaniem dostępu do danych użytkownika Użytkownicy lub pracownicy muszą posiadać unikalne hasło.
 • • Przesyłając lub odbierając wrażliwe informacje osobiste, Firma korzysta ze standardowej w branży technologii szyfrowania.
 • • W Firmie obowiązują pisemne zasady bezpieczeństwa, których przestrzegać muszą wszyscy pracownicy.
Jak możesz zadawać pytania lub wysyłać nam komentarze w zakresie tej polityki prywatności?
W razie skarg lub pytań dotyczących sposobu korzystania Firmy z informacji osobistych Użytkownika można skontaktować się z Firmą, korzystając z poniższych danych kontaktowych:
Adres e-mail: privacyinfo@capcom.com
Adres pocztowy: Kontakt w zakresie informacji osobistych: Capcom Co., Ltd, 3-1-3 Uchihirano-machi, Chuo-ku, Osaka 540-0037, Japonia

Następnie Firma skontaktuje się z Użytkownikiem, aby dowiedzieć się, w jaki sposób może pomóc. W przypadku zażalenia w zakresie sposobu korzystania przez Firmę z informacji osobistych Użytkownika Firma prosi najpierw o skontaktowanie się z nią. Jednak w zależności od preferencji, można także złożyć skargę do odpowiedniego urzędu ds. ochrony danych. W razie wątpliwości w zakresie sposobu skontaktowania się z urzędem ds. ochrony danych należy skontaktować się z Firmą.

Firma zatrudnia inspektora ds. ochrony danych, który jest odpowiedzialny za sprawy związane z informacjami osobistymi. Użytkownik może skontaktować się z inspektorem ds. ochrony danych Firmy, korzystając z poniższych informacji:
Adres e-mail: dpo@capcom.com
Adres pocztowy: Personal Information Contact, Capcom Co., Ltd, 3-1-3 Uchihirano-machi, Chuo-ku, Osaka 540-0037, Japonia
W jaki sposób Użytkownik zostanie poinformowany, jeśli w tej polityce prywatności zostaną wprowadzone zmiany?
Firma może od czasu do czasu wprowadzać zmiany w niniejszej polityce prywatności. W przypadku aktualizacji niniejszej polityki prywatności w witrynie Firmy Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Zachęcamy do okresowego sprawdzania niniejszej polityki prywatności, aby mieć świadomość, w jaki sposób informacje osobiste będą wykorzystywane.
Data uchwalenia: 1 października 2018
Zmieniono: 9 maja 2019 r.